Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Кои сме ние?

ТЕЗО ООД със седалище в гр. Варна, ул. Воден, 22 сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

ТЕЗО ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте покупател или възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който ТЕЗО ООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.

 1. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

ТЕЗО ООД

Ул. Васил Априлов, 28, 1 ет, ап.2

Варна 9000

България

Телефон: 0892900497

Електронна поща: privacy@tezo.biz

 1. Каква информация събираме за Вас?

ТЕЗО ООД обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес на доставка на стоки и услуги – при офериране и изпълнение на услугите;
 • Име и адресът на доставка на стоки и услуги – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща и адресът на доставка на стоки и услуги – при регистрация на онлайн магазини на уебсайти www.tezo.biz , www.heatingfloor.eu  www.tezo.bg
 • Име и електронна поща при попълване на контактната ни форма на уебсайти:

www.tezo.biz

www.heatingfloor.eu

www.tezo.bg

 • Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга през уебсайта ни, при абонамент за блога ни, и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали;
 • име и фамилия от Facebook профила Ви и имейл адреса, който сте използвали във Facebook за да ви идентифицираме като потребител на нашите страници в Facebook:

https://www.facebook.com/podovootopleniekorea/

https://www.facebook.com/heatingflooryourwarmcomfort/

https://www.facebook.com/tepliypolbulgaria/

https://www.facebook.com/tezoltd/

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 1. Защо са ни нужни Вашите данни?

ТЕЗО ООД обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

Продажба и монтаж, обслужване на запитвания и оферти за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки, както и отношенията, които възникват по този повод;

В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:

 1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения;
 2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване.

В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

 1. Какво правим със събраните лични данни?

ТЕЗО ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от ТЕЗО ООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

ТЕЗО ООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС , в държави за които има Решение за на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта «Какви са Вашите права».

Във връзка с изпълнението на договорите за услугата, ТЕЗО ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат  изпълнители и партньори от Република България. В последния случай, ТЕЗО ООД има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори.

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

 1. Какви са Вашите права?
 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас:

ТЕЗО ООД

Ул. Васил Априлов, 28, ет.1, ап.2

Варна 9000

България

Телефон: 0892900497

Електронна поща: privacy@tezo.biz

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров» № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg